thương hiệu đồng hồ Nhật Bản

Các hãng đồng hồ nổi tiếng của Nhật Bản đang được ưa chuộng hiện nay 2017

Mặc dù không được phát triển sớm như tại các thị trường ở Châu Âu, Trung Đông. Tuy nhiên, Nhật Bản lại vươn lên phát triển mạnh mẽ , trở thành một thế lực lớn đứng sau chiếc nôi đồng hồ thế giới Thụy Sỹ trên nền công nghiệp chế …

Read More »

Các hãng đồng hồ nổi tiếng của Nhật Bản đang được ưa chuộng hiện nay 2017

Mặc dù không được phát triển sớm như tại các thị trường ở Châu Âu, Trung Đông. Tuy nhiên, Nhật Bản lại vươn lên phát triển mạnh mẽ , trở thành một thế lực lớn đứng sau chiếc nôi đồng hồ thế giới Thụy Sỹ trên nền công nghiệp chế …

Read More »